Zodpovednosť

Nerobíme iba skvelú kávu, ale ju aj získavame od certifikovaných pestovateľov, o ktorých sa staráme.

Rainforest Alliance

imageUvedomujeme si, že pre udržatelnosť podnikania s kávou je potrebné investovať do udržateľnosti celého procesu pestovania, výroby aj distribúcie kávy. Musíme zaistiť, aby naša káva bola pestovaná spôsobmi, ktoré podporujú ochranu životného prostredia a prinášajú pestovateľom bohatú úrodu. 

Vďaka spolupráci so zástupcami farmárov, podnikateľov i spotrebiteľov buduje Rainforest Alliance združenie, ktoré zlepšuje životné podmienky a dáva silu hlasu pestovateľov kávy, chráni biodiverzitu a pomáha zmieňovať, alebo sa prispôsobiť dopadom klimatických zmien.

icon

100 % našej kávy a horúcej čokolády pochádza z fariem certifikovaných Rainforest Alliance.

imageOd začiatku nášho partnerstva s Rainforest Alliance sme spolupracovali na odstránení niektorých z najpalčivejších problémov, s ktorými naša planéta  v súčasnosti bojuje. Zmenili sme spôsob výroby, získavania surovej kávy aj nakladania s ďalšími prirodnými zdrojmi. 

Každá farma s certifikáciou Rainforest Alliance musí spĺňať prísne požiadavky na pestovanie, pracovné podmienky a starostlivosť o prírodné zdroje. 

To všetko je zárukou, že naša káva alebo kakao, ktoré používame v našich nápojoch, sú získavané zodpovedne a udržateľne. 

Preto si môžte byť naozaj istí, že kedykoľvek si dáte Costa Coffee, podporujete pestovateľov a ich komunity, ktoré sa starajú o prírodné zdroje.