Costa Foundation

Veríme, že vzdelanie je prvým krokom k lepšiemu životu, a preto sa usilujeme zlepšiť školstvo v tých najchudobnejších komunitách pestovateľov kávy.

Zmeňme deťom život

imageUvedomujeme si, že pestovatelia kávy sú zásadnou súčasťou nášho podnikania. Bez nich by sme nemohli napĺňať naše poslanie; inšpirovať svet, aby miloval skvelú kávu. 

Veľa komunít pestovateľov kávy žije vo vzdialených vidieckých oblastiach, v najchudobnejších krajinách sveta a ich deti majú obmedzený prístup k vzdelaniu. 

The Costa Foundation* bola založená roku 2006 na podporu obyvateľov vzdialených komunít. Stavia školy a poskytuje deťom kvalitné vzdelanie v bezpečnom prostredí. 

Vieme, že vzdelanie má silu zmenit deťom život. A to je dôvod, prečo si Costa Foundation stanovila zobrala za svoju myšlienku odstrániť chudobu v komunitách pestovateľov kávy.

icon

Vytvorili sme viac ako 1,000 pracovných miest pre učiteľov, asistentov, administratívnych pracovníkov, kuchárov a ďalšie profesie.

imageAktuálne Costa Foundation podporuje vzdelávacie projekty v desiatich krajinách v takzvanom kávovom páse. Sú medzi nimi napríklad Kolumbia, Uganda alebo Vietnam. 

Costa Foundation podporuje tieto komunity bez ohľadu na vlastný prospech. Často ponúka pomoc farmárom z oblastí, z ktorých kávu ani nenakupuje. 

Dosiahnúť také výsledky je možné iba vďaka nadšeniu a odhodlaniu našich tímov, ktoré pre Costa Foundation získavajú financie, a tiež vďaka štedrosti našich zákazníkov a dodávateľov. 

Našim cieľom do konca roka 2020 je získať pre Costa Foundation 20 miliónov libier a podporiť 100 škôl.

Costa Foundation - *Registered charity no. 1147400 In Scotland, SCO43414